Uusimmat kuvat

5__ryhmakuva_rautumajan_rappusilla_-_img_6934s

Sydkusten

Info 2-2020

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Som ni alla känner till genomgår vi en speciell tid. Coronavirusets andra våg ter sig utmanande i många regioner och vi väntar på ett vaccin, som så småningom skall säkra en återgång till normal tillvaro utan ansiktsmasker och möjlighet att röra på sig fritt samt träffa andra.

Läs Info 2-2020 här!

Trevlig fortsättning på den granna hösten och håll er friska!

ö. Kenneth

Info 1-2020

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Avdelningens årsmöte hölls den 12.3. i Helsingfors med 14 personer närvarande. Mötet behandlade stadgeenliga ärenden i bästa samförstånd.

Vi har fått en ny styrelsemedlem, Monica Råstedt från Raseborg. Inger Jansson hade undanbett sig eventuellt återval.  Hon avtackades varmt för sina många år i styrelsen.

Läs Info 1/2020 här!